Wat doen we?

Het zorgteam biedt verpleegkundige kwaliteitszorg op uw maat en in uw eigen omgeving, bij eender welk ziekenfonds je aangesloten bent.

Wij staan alle dagen – ook in het weekend en op feestdagen – voor u klaar met een team van gemotiveerde en toegewijde verpleegkundigen.

Onze verpleegkundigen bieden niet enkel hygiënische zorg, inspuitingen en wondverzorging, maar ook specifieke verpleeg-technische zorgen zoals stomazorg, sondevoeding, spoelen van poortkatheters bij chemotherapie, klaarmaken van medicatie, enz.

Onze visie

Als team staan wij dagelijks garant om een totaalzorg te bieden aan patiënten die in hun eigen thuisomgeving wensen verzorgd te worden.

Wij stellen de patiënt centraal met respect voor het individu door onze betrokkenheid te tonen, door antwoorden te bieden aan de zorgnoden van de patiënt, door als aanspreekpunt te fungeren, door de autonomie van de patiënt te bewaren. Kortom door een vertrouwensrelatie op te bouwen die uitmondt in een duurzame zorgrelatie.

Ook familie en mantelzorgers verdienen onze steun en aandacht waarbij communicatie een zeer belangrijk onderdeel vormt binnen onze verzorgingsopdracht, met aandacht voor de privacy van elke betrokkene.

We werken nauw samen met de behandelende arts en alle andere betrokken zorgverleners om de continuïteit van de zorg te blijven garanderen.

Wij evalueren dagelijks de gezondheidstoestand van de patiënt door verpleegkundige observatie. Zo kunnen we nog beter onze verantwoordelijkheid opnemen inzake het bewaken van de gezondheid.

Wij staan garant voor kwaliteit als antwoord op een steeds complexer wordende zorg, dit door onze kennis voortdurend bij te werken en door ons op regelmatige basis te blijven bijscholen in een veranderend zorglandschap.