Stomazorg, sondevoeding, spoelen van poortkatheters bij chemotherapie, maar ook het klaarmaken van medicatie behoren tot onze specialiteiten.